પંચાયત વિભાગ
તાપી જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠજિલ્લા વિષેજોવાલાયક સ્થળો

જોવાલાયક સ્થળો

 
રોકડિયા હનુમાન મંદિર પરશુરામજી મંદિર અને સૂર્યતાપેશ્વર મંદિર
કલ્‍યાણરાયજી મંદિર ગાયત્રી માતા મંદિર
સોનગઢ કિલ્‍લો સાંઇબાબા મંદિર
ગૌમુખ ફિરંગી માતાજી – જલારામ મંદિર
દોસવાડા ડેમ મારી માતા મંદિર
હિન્‍દુસ્‍તાન બ્રીજ

તાપી નદી

સેન્‍ટ્રલ પલ્‍પ મીલ (જે. કે. પેપર્સ લિ.)

વી.આઇ.પી. ઉકાઇ