પંચાયત વિભાગ

શ્રી પી.એચ. નૈયા
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
અવનવા સમાચાર
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગતાપી જીલ્લોનીઝર તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


નીઝર
ગ્રામ પંચાયત ૩૮
ગામડાઓ ૮૭
વસ્‍તી ૧૦૫૩૮૫
નિઝર તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના તાપી જિલ્લાનો મહત્વનો તાલુકો છે.  નિઝર આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે. આ તાલુકાને અડીને ઉચ્છલ તાલુકો અને મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય આવેલા છે.