પંચાયત વિભાગ


શ્રીમતી કુજલતોબન ડી. ગામીતશ્રીમતી કુજલતોબન ડી. ગામીત -
પ્રમુખશ્રી
શ્રી વી. એસ. બાગુલશ્રી વી. એસ. બાગુલ - યોજનાસહ
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી

અવનવા સમાચાર
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગતાપી જીલ્લોસોનગઢ તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


સોનગઢ
ગ્રામ પંચાયત ૭૩
ગામડાઓ ૧૭૭
વસ્‍તી ૨૦૪૨૭૦
તાપી નદી પરનો ઉકાઈ બંધ તેમ જ સોનગઢનો કિલ્લો મહત્વનાં સ્થળો છે.સોનગઢ સુરત - ધુલિયા રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ તેમ જ સુરત- નંદરબાર - જલગાંવ જતી રેલ્વે લાઇન ( ટાપ્ટી લાઇન ) પર આવેલું મહત્વનું મથક છે.