પંચાયત વિભાગ

Pramukhશ્રીમતી રવલીબેન જે. કોંકણી
પ્રમુખશ્રી
શ્રી જી. એમ. બોરડશ્રી એ. એમ. પટેલ
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી ,તાલુકા પંચાયત, વાલોડ
અવનવા સમાચાર
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગતાપી જીલ્લોવાલોડ તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


વાલોડ
ગ્રામ પંચાયત ૩૫
ગામડાઓ ૪૦
વસ્‍તી ૮૭૧૨૭
વાલોડ તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના તાપી જિલ્લાનો મહત્વનો તાલુકો છે.  વાલોડ આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે, જે વાલ્મિકિ નદીના કિનારે વસેલું છે.

વાલોડ રાષ્ટ્રીય ધોરી માર્ગ નં. ૬ પર આવેલા બારડોલીથી ૧૫ કિલોમિટર તેમ જ બાજીપુરાથી ૪ કિલોમિટરના અંતરે દક્ષિણ દિશામાં આવેલું છે. અહીંથી વાપીથી શામળાજી જતો રાજ્ય ધોરી માર્ગ નં. ૫ A પસાર થાય છે. આ ઉપરાંત જિલ્લાના મુખ્ચ મથક વ્યારા સાથે પણ વાલોડ રાજ્ય ધોરી માર્ગ વડે જોડાયેલું છે.

"મહિલા ગૃહ ઉદ્યોગ લિજ્જત પાપડ" સંસ્થાનું પ્રથમ મથક વાલોડ ખાતે શરૂ થયું હતું.